หนังสือเก่า lungkitti.com

ไขปัญหารักษาสุขภาพ

฿750.00
หมวดหนังสือ(06):รีดเดอร์ส ไดเจสท์
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์
  • รหัสสินค้า : 023209

รายละเอียดสินค้า ไขปัญหารักษาสุขภาพ

 
อาหารทุกมื้อและทุกสิ่งที่เลือกซื้อมาเป็นอาหารนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการอยู่ดีมีสุขของเราได้เสมอ แม้ว่านิสัยการบริโภคของเรามักได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เยาว์วัยแต่การเปลี่ยนแปลงความเคยชินในการกินที่ไม่รู้หลักนั้น ไม่เคยมีคำว่าสายแม้ว่าจะอยู่ในวัยใด เราย่อมได้รับผลคุ้มค่าทั้งจากการมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ชีวิตเปี่ยมด้วยพลังเพิ่มขึ้น และอายุยืนยาวมากขึ้น
โดย: Reader's Digest (รีดเดอร์ส ไดเจสท์ )
หมวด: รีดเดอร์ ไดเจสท์
ปกแข็ง/ 484 หน้า 
พิมพ์ที่: บริษัท อมริทร์นพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
พิมพ์ครั้งที่: 1 
ปีที่พิมพ์: 2541 
ขนาด: กว้าง 20 ซม. ยาว 26 ซม.
สภาพ: พอใช้