lungkitti.com หนังสือเก่า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ


฿550.00
หมวดหนังสือ(21): หนังสือเก่า - มีตำหนิ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 21 หนังสือเก่า - มีตำหนิ
  • รหัสสินค้า : 023028

รายละเอียดสินค้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ

   
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร น้อมรำลึกแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณเทอดพระเกียรติ ได้จัดพิมพ์หนังสือ “แถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ” ขึ้นใหม่ เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เห็นว่าหนังสือดังกล่าว เป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยและเป็นหนังสือที่หาอ่านยากในปัจจุบันซึ่งมิได้รับการจัดพิมพ์มาเป็นเวลาเกือบ ๖๐ ปี ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้เชื่องหนังสือใหม่ว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ” เนื่องจากได้ทำการปรับปรุงใหม่ โดยนำข้อมูลมาเรียงลำดับเหตุการณ์ ให้คำชี้แจงเพิ่มเติมและเพิ่มราบงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓๓/๒๔๗๗ (ประชุมวิสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒) วันพฤหัสบดีที่ ๖ – ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ เกี่ยวกับการลงมติเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ รวมทั้งเพิ่มเติมพระบรมฉายาลักษณ์ภาพบุคคลและภาพสถานที่ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ประกอบด้วย
  จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
โดย : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หมวด : หนังสือเก่า - มีตำหนิ
ปกแข็ง / 335 หน้า 
จัดพิมพ์ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2536
ขนาด : กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 30ซ.ม. 
สภาพ : หนังสือมีตำหนิ / มีตราปั้มจากห้องสมุด
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ