หนังสือเก่า lungkitti.com

แนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

฿350.00
หมวดหนังสือ(01): หนังสือเฉลิมพระเกียรติ  
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 023016

รายละเอียดสินค้า แนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
  แนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549
นำเสนอผลการรวบรวมแล้วนำมาสังเคราะห์และวิเคราะห์ให้เห็นแนวพระราชดำริ ออกมาเป็นหลักการ กระบวนการ และคุณสมบัติของบุคคลในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาเฉาพะด้านที่สำคัญอย่างเป็นรูปธรรมที่พระองค์ทรงมีต่อการแก้ปัญหากรุงเทพมหานคร 
โดย: กรุงเทพมหานคร 
หมวด: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
ปกแข็ง / 263 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์: 2549 
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / ขอบล่างมีคราบเหลืองเล็กน้อย
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง แนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว