หนังสือเก่า lungkitti.com

แถลงงาน ประวัติศาสตร์ เอกสาร โบราณคดี ปีที่ 13 เล่ม 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2522

฿180.00
หมวดหนังสือ(02) : โบราณสถาน - โบราณคดี
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : โบราณสถาน - โบราณคดี
  • รหัสสินค้า : 022632

รายละเอียดสินค้า แถลงงาน ประวัติศาสตร์ เอกสาร โบราณคดี ปีที่ 13 เล่ม 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2522

  • เรื่องแรกก็คือ  บันทึกการแสดงปาฐกถาของคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย  เรื่องศิลาจารึก  ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ณ นคร 
  • ฯพณฯ โบกุสลาฟ  แซครเชฟลกี้  เอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทยได้เขียนบทความเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างโปแลนด์กับสยาม”
  • ตำนาานวัดป่าเชตะวัน  เป็นหนังสือภาษาอีสานจานลงในใบลาน  ในปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติที่กรุงเทพฯ  เป็นหนังสือที่หายากและยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนคณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์จึงได้ขอให้ นายทอง ไชยชาติ ซึ่งเป็นกรรมการผู้หนึ่งในคณะกรรมการพิจารณา และจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์      คัดถอดออกมาจากฉบับใบลานเพื่อเก็บรักษาเป็นต้นฉบับต่อไป
  • หม่อมเจ้าศุภดิศ ดิศกุล  เขียนเรื่อง จารึกภาษาขอมจากจังหวัดสุโขทัย
โดย : คระกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย และคณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสาร  
หมวด : โบราณสถาน - โบราณคดี 
ปกอ่อน/  หน้า 
จัดพิมพ์ : โรงพิมพ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ : 2523   
ขนาด : กว้าง 18.7 ซ.ม. ยาว 25.7 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้ 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง แถลงงาน ประวัติศาสตร์ เอกสาร โบราณคดี ปีที่ 13 เล่ม 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2522