หนังสือเก่า lungkitti.com

ปูมตำนาน งานระบายน้ำ สยามราชธานี

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ(13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 022558

รายละเอียดสินค้า ปูมตำนาน งานระบายน้ำ สยามราชธานี

  สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร จัดทำหนังสือ ปูมตำนานงาน ระบายน้ำ สยามราชธานี ขึ้นเพื่อเสนอวิวัฒนาการของการระบายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการระบายน้ำในราชอาณาจักรไทยแต่ครั้งโบราณจวบจนถึงปัจจุบัน และแสดงถึงบทบาทของสำนักการระบายน้ำที่ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ แต่ยังตระหนักถึงรากฐานและที่มาของโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงรากเหง้าในอดีต ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้อันทรงคุณค่าแก่คนรุ่นหลังให้เข้าใจในประวัติศาสตร์
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกแข็ง / 255 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ สำนักการระบายน้ำ
ปีที่พิมพ์: 2557
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ: ดี