หนังสือเก่า lungkitti.com

ไทยดึกดำบรรพ์ / วิทย์ พิณคันเงิน


฿300.00
หมวดหนังสือ(02) : สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 022506

รายละเอียดสินค้า ไทยดึกดำบรรพ์ / วิทย์ พิณคันเงิน

       ปริทรรศน์ประวัติชนชาติไทย  จีน  อ้ายลาว ยูนนาน น่านเจ้า  แหลมทอง มนุษย์ดังเดิมในประเทศไทย    
       เราจะทราบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้จากหลาย ๆ ทางเช่น ทางโบราณคดี ทางศิลป  และทางวรรณคดี  ดังนั้น  เพียงข้อความที่บันทึกไว้อาจได้ตรงนัก  บางทีก็ผิดจากความเป็นจริงมากเพราะในสมัยนั้น ๆ อาจไม่กล้าเขียน  หรือบันทึกความจริงเอาไว้ก็ได้   แต่ชนรุ่นหลังโชคไม่ดีเพราะบรรพบุรุษไทยไม่ค่อยบันทึกความเคลื่อนไหวโดยละเอียด  จึงค่อนข้างยากแก่การวินิจฉัย  เราต้องอาศัยจดหมายเหตุจากประเทศเคียงเป็นเครื่องช่วย  ซึ่งบางทีทำให้เราคิดว่า  เราคงจะสืบเนื่องมาแต่ชาตินั้น ๆ แท้จริงไทยเรามีสายเลือดอันบริสุทธิ์มาแต่บรรพบุรุษ  ประวัติศาสตร์เท่านั้นจะช่วยแสดงให้เห็นจริงเหตุผลนี้  ดังนั้นหนังหรือประวัติศาสตร์  “ไทยดึกดำบรรพ์”  จึงได้ออกมาช่วยประกาศความเป็นชาติไทยเราได้ทราบ..
โดย :  วิทย์ พิณคันเงิน 
หมวด :  สารคดีประวัติศาสตร์
ปกแข็ง / 216 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ป.พิศนาคะ
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ :  2508  
ขนาด : กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 18 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้ / รูปเล่มเดิม