หนังสือเก่า lungkitti.com

เที่ยวเมืองเชียงตุง และแคว้นสาละวิน*/ บ. บุญค้ำ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(16) : หนังสือเก่าปกสวย <br>
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือเก่าปกสวย
  • รหัสสินค้า : 022504

รายละเอียดสินค้า เที่ยวเมืองเชียงตุง และแคว้นสาละวิน*/ บ. บุญค้ำ

  "เที่ยวเมืองเชียงตุงและแคว้นสาละวิน" ได้รับการตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2499 ที่โรงพิมพ์รัตนสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก โดยความช่วยเหลือในการจัดจำหน่ายของสำนักพิมพ์คลังวิทยา โดยมี "เหม เวชกร" เป็นผู้ออกแบบปก หนังสือ "เที่ยวเมืองเชียงตุงและแคว้นสาละวิน" เป็นมากกว่าหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั่วไป เนื้อหาของหนังสือมีเรื่องราวต่างๆ ที่ได้จากเอกสารประวัติศาสตร์เชียงตุงที่เป็นต้นตอ มีรายละเอียดที่ชัดเจน น่าสนใจและเพลิดเพลิน โดยเฉพาะเรื่อง "ละว้าสร้างบ้าน" ชาวละว้าที่สมัยนั้นยังต้องออกล่าหัวมนุษย์ หนังสือแบ่งออกเป็น 11 บทและภาคผนวก มีภาพถ่ายประกอบมากเกือบ 80 ภาพ ทั้งที่ถ่ายเองและถ่ายทอดจากหนังสืออื่น มีรายการอ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 11 รายการ นับเป็นหนังสือหายากที่เป็นที่ต้องการของผู้ที่สนใจหรือ "คอหนังสือ" ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และประเพณีของชนเผ่า รวมทั้งด้านมานุษยวิทยาโดยเฉพาะในพื้นที่เชียงตุง แคว้นสาละวินไปถึงเชียงรุ้งในช่วง 60-80 ปีก่อน
โดย : บ. บุญค้ำ (บุญสิงห์ บุญค้ำ)
หมวด : หนังสือเก่าปกสวย 
ปกแข็ง / 407 หน้า (มีแจ็คเก็ต)
จัดพิมพ์ : โรงพิมพ์ รัตนสุวรรณ  
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2499
ขนาด : กว้าง 14 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้ / รูปเล่มเดิม
 
 
* รายการยกเว้นส่วนลด