หนังสือเก่า lungkitti.com

สมเด็จฯ คิด – เขียน – พูด – เทศน์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(05):ธรรมานุสรณ์
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ธรรมานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 022354

รายละเอียดสินค้า สมเด็จฯ คิด – เขียน – พูด – เทศน์

  พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ปุณฺณกมหาเถร) 22 ธันวาคม 2527
สมเด็จพระธีรญาณมุนี นามเดิม ธีร์ จันทวีระ ฉายา ปุณฺณโก เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ได้ตำแหน่งสำคัญในคณะสงฆ์ไทย เช่น เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก แม่กองงานพระธรรมทูต และกรรมการมหาเถรสมาคมเนื้อหาภายในเล่มเป็นประวัติของสมเด็จพระธีรญาณมุนี และคำสอนของท่าน
หมวด: ธรรมานุสรณ์
ปกอ่อน/ 404หน้า
จัดพิมพ์:เจริญรัฐการพิมพ์
ปีที่พิมพ์: 2527
ขนาด: กว้าง18.5 ซ.ม.ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้