lungkitti.com หนังสือเก่า

นครกลางหาว (The City of The Sun)


฿60.00
หมวดหนังสือ(11): นิยายแปล   <br>
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เรื่องสั้น - หนังสือแปล
  • รหัสสินค้า : 022023

รายละเอียดสินค้า นครกลางหาว (The City of The Sun)

  เรื่องราวของยานสำรวจอวกาศในยุค ศตวรรษที่ 23 ที่ส่งไปสำรวจอวกาศโดยองค์การไพทราแซนท์ (Pietrasante) จนกระทั่งยาน ดาร์ดาลัส สำรวจพบดาวเคราะห์ อาร์คาเดียที่มีอาณาจักรสุริยะนครตั้งอยู่ โดยมนุษย์ที่อาศัยอยู่นั้นมีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยและมีลักษณะที่แปลกแตกต่างจากมนุษย์โลกหรือที่อื่น ๆ ทั้งหมด ทำให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกันและส่งผลให้เกือบที่จะเกิดสงครามกัน
โดย: วงศ์ วรเชษฐ์
แปลโดย: เบรียน เอ็ม. สเตเบิลฟอร์ด
หมวด: นิยายแปล
ปกอ่อน / 280 หน้า
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ บรรณกิจ
ปีที่พิมพ์: -
ขนาด: กว้าง ซ.ม. ยาว ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้