หนังสือเก่า lungkitti.com

จุฬาฯปฏิเสธข้าพเจ้า / อาจินต์ ปัญจพรรค์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(09):รวมนักเขียนอื่นๆ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : อาจินต์ ปัญจพรรค์
  • รหัสสินค้า : 021670

รายละเอียดสินค้า จุฬาฯปฏิเสธข้าพเจ้า / อาจินต์ ปัญจพรรค์

 
อาจินต์ เกิดในครอบครัวของข้าราชการฝ่ายปกครอง ศึกษาจากโรงเรียนบ้านนอก แล้วจึงเป็นศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดม และจากนั้นเข้าเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใช้ชีวิตช่วงนั้นผกโผนไปตามพลังหนุ่มโดยมีความแตกฉานซ่านเซ็นของบ้านเมืองยามสงครามเป็นฉากหลัง สี่ปีที่อยู่ในรั้วจามจุรีของเขาเป็นสี่ปีที่ไม่มีปริญญาให้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปฏิเสธเขา....
โดย:   อาจินต์ ปัญจพรรค์
หมวด:รวมนักเขียนอื่นๆ
ปกอ่อน/ 198 หน้า
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ บรรณกิจ
พิมพ์ครั้งที่:1
ปีที่พิมพ์:  2519
ขนาด: กว้าง  ซ.ม.ยาว  ซ.ม. 
สภาพ:เก่ากระดาษเหลือง