lungkitti.com หนังสือเก่า

ชุดประวัติศาสตร์ ร.ศ. 112 จากแฟ้มใต้ถุนสถานฑูตไทยในปารีส

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ(02):สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 021408

รายละเอียดสินค้า ชุดประวัติศาสตร์ ร.ศ. 112 จากแฟ้มใต้ถุนสถานฑูตไทยในปารีส

 
  เอกสารเกี่ยวกับ ร.ศ. 112 และเหตุการณ์ต่างๆที่เราจำต้องทะเลาะกับฝรั่งเศส สืบเนื่องจากกรณีย์ที่ฝรั่งเศสคิดจะผนวกดินแดนของเรามากยิ่งขึ้นนี้มีมากมาย เพราะเราต้องทะเลาะกันอยู่ 14 ปี จาก ร.ศ. 112 ถึง ร.ศ. 126 จึงยุติลงได้ ผู้เขียนได้พยายามรวบรวมถ่ายรูปมา และหวังว่าจะสามารถเล่ากรณีย์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นได้ในเล่มต่อๆไป เพื่อนักศึกษาและผู้สนใจ จะได้ทราบข้อเท็จจริงอันถ่องแท้ต่อไป
โดย:ม.ล. มานิจ ชุมสาย M.A. ค.ถ. (กิตติมศักดิ์)
หมวด:สารคดีประวัติศาสตร์
ปกอ่อน / 67 หน้า
จัดพิมพ์: ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิยมวิทยา
ปีที่พิมพ์: 2519
ขนาด: กว้าง 13 ซ.ม.ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / มีคราบเหลือง