lungkitti.com หนังสือเก่า

มรดกวัฒนธรรมบ้านเชียง (BAN CHIANG HERITAGE)

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ(13):หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 021348

รายละเอียดสินค้า มรดกวัฒนธรรมบ้านเชียง (BAN CHIANG HERITAGE)

 
  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เรื่องราวของประชากรในสมัยอดีตที่บ้านเชียงยังคงเป็นที่สนใจของผู้ศึกษาเรื่องมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ได้เคยเกิดขึ้นและคลี่คลายไปด้วยภูมิปัญญาของประชากรในอดีต เป็นตัวอย่างสำหรับศึกษาสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
โดย: สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่องราวของบ้านเชียงโดยย่อเท่านั้น ทั้งนี้เพราะมีจุดมุ่งหมายจะเน้นการนำเสนอภาพโบราณวัตถุ จากแหล่งโบราณคดีหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
หมวด:หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน/ 224 หน้า
จัดพิมพ์: สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2550
ขนาด: กว้าง 21 ซ.ม.ยาว 28.5 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้