หนังสือเก่า lungkitti.com

กามนิต(ฉบับสมบูรณ์) / เสถียรโกเศศ นาคะประทีป

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(13):หนังสือดี 100 เล่มที่ควรอ่าน
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วรรณคดีไทย-นิทาน-ชาดก
  • รหัสสินค้า : 021301

รายละเอียดสินค้า กามนิต(ฉบับสมบูรณ์) / เสถียรโกเศศ นาคะประทีป

 
หนังสือกามนิตได้รับการยกย่องให้เป็นหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน ฉบับภาษาไทยแปลโดย เสฐียรโกเศศ– นาคะประทีป ในปีพ.ศ. 2473 เมื่อได้ตีพิมพ์ออกแจกในงานวันเกิดหลวงสรรพสารกิจ (เคล้า คชนันท์) เมื่อ พ.ศ. 2474 แล้ว ต่อมาก็ได้ตีพิมพ์ จนไม่สามารถนับได้ว่ากี่ครั้ง ทั้งตีพิมพ์แจกในงานกุศล ตีพิมพ์จำหน่าย และ ตีพิมพเป็นแบบเรียน 
  เรื่อง กามนิต เป็นหนังสือนวนิยาย เกี่ยวด้วยพุทธศาสนาทางลัทธิมหายาน ดำเนินเรื่องอาศัยพุทธประวัติและหลักธรรม ตลอดจนเรื่องรางในพระสูตรต่าง ๆ เป็นโครงเรื่อง สอดแทรกด้วยเรื่องในลัทธิศาสนาพราหมณ์และวรรณคดีอินเดีย
  ในเรื่องกามนิต กล่าวถึงบุรุษผู้หนึ่งผู้ซึ่งมีนามว่า กามนิต ผู้ที่หวังจะได้เข้าพบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ขจัดความทุกข์ต่าง ๆ ที่ตนได้เผชิญมา และได้พบกับความสุขอันเป็นนิรันดร์ เรื่องราวดำเนินส่วนแรกเป็นภาคพื้นดิน และต่อในส่วนหลังเป็นภาคสวรรค์ ที่กามนิต ได้เสียชีวิตระหว่างเดินทางเพื่อจะได้พบ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปเกิดเป็นเทวดาและพบกับ วาสิฏฐี ทั้งสองได้เล่าเรื่องราวชีวิตหลังความรักในโลกมนุษย์ ประสบการณ์แห่งการไขว่คว้าหากันจนได้มาพบเจอพุทธศาสนา ตลอดจนการเห็น การเกิดดับของสรรพสิ่งที่แม้แต่สวรรค์ พรหมก็หลีกหนีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลง มีแต่บรมสุขแห่งพระนิพพาน คือทางออกแห่งการเดินทางอันยาวนานนี้
โดย: เสถียรโกเศศ นาคะประทีป
หมวด:หนังสือดี 100 เล่มที่ควรอ่าน
ปกแข็ง / 425 หน้า(มีแจ็ตเก็ต)
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ คลังวิทยา
ปีที่พิมพ์ 2520 พิมพ์ครั้งที่ 3
ขนาด: กว้าง 14.5 ซ.ม.ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / มีคราบเหลือง