lungkitti.com หนังสือเก่า

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


฿120.00
หมวดหนังสือ(01) :หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 021006

รายละเอียดสินค้า พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 
ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ พระฉายาลักษณ์และพระรูปของพระบรมราชวงศ์ และภาพถ่ายพระบรมมหาราชวัง พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส  
           หนังสือปกสีน้ำเงิน (เล่มที่ 2) จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ธันวาคม 2530)
หมวด : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
ปกอ่อน/  หน้า 
จัดพิมพ์ : โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
พิมพ์ครั้งที่ :  -  
ปีที่พิมพ์ :  2530
ขนาด : กว้าง 11.2 ซ.ม. ยาว 16.5 ซ.ม. 
สภาพ :พอใช้ / รูปเล่มเดิม