lungkitti.com หนังสือเก่า

กบิลว่าน 108

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ(05):ตำราแพทย์ไทย/พืชสมุนไพร
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เอนก นาวิกมูล
  • รหัสสินค้า : 020843

รายละเอียดสินค้า กบิลว่าน 108

 
  รวบรวมจากตำราว่านต่างๆ 108 ชนิด พร้อมด้วยภาพประกอบจากต้นจริง
ว่านมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ เรื่อยมาผู้เขียนได้มองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของว่าน จึงได้รวบรวมเอาไว้เท่าที่จะหาได้พร้อมกับรูปถ่ายมาประกอบเพื่อให้ท่านผู้สนใจได้เข้าใจดียิ่งขึ้นและพร้อมกันนี้ก็เพื่อที่จะให้อนุชนรุ่นหลัง ผู้สนใจเรื่องว่านได้เรียนรู้สืบไป
โดย: สมาน คัมภีร์ / ทัศนา ทัศนมิตร
หมวด:ตำราแพทย์ไทย/พืชสมุนไพร
ปกแข็ง / 113 หน้า
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์
ปีที่พิมพ์: 2516
ขนาด: กว้าง 15 ซ.ม.ยาว 22 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้