lungkitti.com หนังสือเก่า

พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา


฿300.00
หมวดหนังสือ(02):สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 020822

รายละเอียดสินค้า พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา

       “พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา” เป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในฐานะอัครศาสนูปภัมถกของพุทธศาสนา นับตั้งแต่ที่พุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยและล้านนา กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ 
       นอกเหนือจากเนื้อหาความยาว 299 หน้า ที่เป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ อ่านง่าย ให้สาระ เรียบเรียงโดย ดร.ดินาร์ บุญธรรมแล้ว ยังประกอบด้วยรูปภาพที่ทรงคุณค่า ทั้งภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นภาพหน้าปกและภาพนำในหนังสือ รวมถึงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติ อ.ถวัลย์ ดัชนี อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อ.กมล ทัศนาชลี ฯลฯ อีกทั้งภาพสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาในประเทศไทยและต่างประเทศ
โดย:   ดร.ดินาร์ บุญธรรม
หมวด: สารคดีประวัติศาสตร์
ปกอ่อน / 300 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  บริษัท          
พิมพ์ครั้งที่:    1
ปีที่พิมพ์:    2555
ขนาด: กว้าง 17 ซ.ม. ยาว 23.5 ซ.ม. 
สภาพ:  ดี