lungkitti.com หนังสือเก่า

เทอดทัดหัตถา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกับงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย


฿200.00
หมวดหนังสือ(01):หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 020813

รายละเอียดสินค้า เทอดทัดหัตถา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกับงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย

 
การท่องเที่ยวฯจัดทำในนามคณะอนุกรรมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
เนื้อหาภายในหนังสือฉบับนี้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่งของหนังสือ ก็คือการเรียบเรียงจากข้อเขียนที่ปรากฏอยู่ในนิตยสารต่างๆโดยเฉพาะหนังสือ อนุสาร อ.ส.ท. ในส่วนของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย กับอีกส่วนหนึ่งของหนังสือ ที่มุ่งเสนอแนะเรื่องราวอันเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย เพื่อเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมอันมีค่าและดีงามของไทยมาหลายชั่วอายุคน ทั้งนี้ โดยเย้นวัฒนธรรในสาขาหลักถึง 3 สาขาคือ สาขาหัตถศิลป์ นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์
หมวด:หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
ปกอ่อน/ 220 หน้า
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  หสน.ศูนย์การพิมพ์พลชัย
พิมพ์ครั้งที่:1
ปีที่พิมพ์:  2535
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม.ยาว 28 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / ปกมีสีถลอกเล็กน้อย