lungkitti.com หนังสือเก่า

100 ปี กรมแพทย์ทหารบก


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(02): หนังสือที่ระลึก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึก
  • รหัสสินค้า : 020743

รายละเอียดสินค้า 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก

      ....อดีต เราตระหนักอยู่เสมอว่า อดีตนั้นเป็นบทพิสูจน์ถึงการพัฒนาทั้งในด้านความคิดและความเพียรพยายามของมนุษย์ อดีตน่าจะเป็นบทเรียนหรือแบบอย่างของเราในปัจจุบันที่จะได้ทำให้เราเลือกหาแนวทางเพื่อมุ่งไปสู่อนาคต
อดีตน่าจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา อดีตของกรมแพทย์ทหารบกที่ผ่านมาถึง 100 ปี ก็น่าที่จะเป็นสิ่งที่เราควรมีความภูมิใจและเก็บรักษาไว้....
โดย:   คณะผู้จัดทำหนังสือ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก
หมวด: หนังสือที่ระลึก   
ปกแข็ง / 235 หน้า  (มีแจ็ตเก็ต)   
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  สามเจริญพาณิชย์ 
ปีที่พิมพ์:    2542
ขนาด: กว้าง 26.5 ซ.ม. ยาว 26.5 ซ.ม. 
สภาพ:  ดี