หนังสือเก่า lungkitti.com

ลูกอีสาน / คำพูน บุญทวี

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(13): หนังสือดี 100 เล่มที่ควรอ่าน  
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 100 เล่ม ที่ควรอ่าน
  • รหัสสินค้า : 020492

รายละเอียดสินค้า ลูกอีสาน / คำพูน บุญทวี

          หนังสือเล่มนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน ประเภทบันเทิงคดี ข.นิยาย (ลำดับที่ 42)
    ลูกอีสาน ของคำพูน บุญทวี ถือเป็นงานวรรณกรรมชิ้นแรก ที่นำเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนอีสานอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้คนไทยทั้งหลายได้รู้ถึงความอดทนของชาวอีสานที่ต่อสู้ต่อความแร้นแค้นของที่ราบผืนใหญ่นี้อย่างมีศักดิ์ศรี ลูกอีสาน ถือกำเนิดจากการเขียนเป็นตอนๆ ลงในหนังสือ ฟ้าเมืองไทย ของคุณ อาจินต์ ปัญจพรรค์ คำพูนเขียนจากชีวิตของตนเองและเพื่อนบ้านที่ประสบภัยแล้งและความอดอยากปากแห้งในสมัยนั้น พอเขียนจบก็มีสำนักพิมพ์นำเอาไปรวมเล่มจัดจำหน่าย แล้วส่งเข้าประกวด จนได้รับรางวัล 
โดย: คำพูน บุญทวี 
หมวด:  หนังสือดี 100 เล่มที่ควรอ่าน  
ปกอ่อน  / 258 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  บรรณกิจ    
ปีที่พิมพ์:    2535
ขนาด: กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / หน้าปกมีรอยพับ / มีปากกาขีดเน้นคำเล็กน้อย
/* Products stats */