หนังสือเก่า lungkitti.com

พระเวสสันดร

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(13):วรรณคดีไทย/นิทาน-ชาดก
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วรรณคดีไทย-นิทาน-ชาดก
  • รหัสสินค้า : 020430

รายละเอียดสินค้า พระเวสสันดร

     
            หนังสือเวสสันดรชาดกเล่มนี้ จัดว่าเป็นวรรณคดีอมตะเรื่องหนึ่งของไทยเรา เพราะมีนักปราชญ์หลายท่านได้ประพันธ์ไว้ในกัณฑ์นั้นด้วยความไพเราะเพราะพริ้ง ครั้ง ร.5 ได้เคยให้มีเทศน์เป็นของหลวง ในทำนอนหลวง แม้ ร.4 และ ร.5 ก็ได้เคยเทศนาโดยใช้ทำนองหลวงเอง ในพระราชพิธีสิบสองเดือนก็มีเรื่องของการเทศน์มหาชาตินี้อยู่ด้วย
หมวด:    วรรณคดีไทย/นิทาน-ชาดก
ปกแข็ง / 360 หน้า 
จัดพิมพ์: โรงพิมพ์ บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์: 2521   
ขนาด: กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 18 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / มีคราบเหลือง / มีลายเซ็นของเจ้าของเดิม