lungkitti.com หนังสือเก่า

วัฒนธรรมและประเพณีไทย / ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ(04) : วัฒนธรรมไทย<br>
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรม - วัฒนธรรมไทย
  • รหัสสินค้า : 020223

รายละเอียดสินค้า วัฒนธรรมและประเพณีไทย / ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร

  “วัฒนธรรมและประเพณีไทย” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้จัดพิมพ์เพื่อหารายได้สมทบทุน “กองทุนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ” 
  ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นและ คุณประยูร จรรยาวงษ์ ได้ช่วยวาดภาพประกอบคำบรรยาย โดยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย จึงได้ทูลเกล้าฯถวายลิขสิทธิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงจัดพิมพ์ได้ตามพระราชประสงค์ต่อไป
โดย: ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร 
ภาพประกอบโดย: ประยูร จรรยาวงษ์
หมวด: ศิลปะ - วัฒนธรรมไทย
ปกอ่อน / 51 หน้า 
พิมพ์ที่: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์ 
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีที่พิมพ์: 2530
ขนาด: กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / มีลายเซ็นของเจ้าของเดิม