lungkitti.com หนังสือเก่า

วารสาร เมืองโบราณ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 มิถุนายน – กรกฎาคม 2522


฿300.00
หมวดหนังสือ(13) :หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 020123

รายละเอียดสินค้า วารสาร เมืองโบราณ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 มิถุนายน – กรกฎาคม 2522

 
วารสาร เมืองโบราณ วารสารวิชาการรายสามเดือน เพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย ด้วยจิตสำนึก และความภาคภูมิใจ.. มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่จิตรกรรมฝาผนัง โบราณสถาน ประติมากรรม ไปจนถึงเภสัชวิทยาโบราณ งานช่างพื้นบ้าน การแปลความศิลาจารึก การวิจารณ์หนังสือ และรายงานข่าวทั่วๆ ไป นำเสนอโดยสำนวนภาษาที่ง่าย เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และแม้แต่ผู้สนใจเรื่องราวทั่วๆไป
คอลัมน์ในเล่ม
- ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ภูปลาร้า
- อาคารสมัยอู่ทองที่อุทัยธานี
- อุทัยธานีครั้งโบราณ
- กริช
- ปืนพญาตานี
- ฤษี
- ต้นตระ
- อารักษ์
โดย: ประไพ วิริยะพันธุ์ 
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน/ 122 หน้า 
สำนักพิมพ์: เมืองโบราณ
พิมพ์ครั้งที่: -
ปีที่พิมพ์: 2522
ขนาด: กว้าง 21.5 ซม. ยาว 28.5 ซม. 
สภาพ: พอใช้