lungkitti.com หนังสือเก่า

เมื่อข้าพเจ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับ กรณีสวรรคต


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(02): สารคดีประวัติศาสตร์  
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 020081

รายละเอียดสินค้า เมื่อข้าพเจ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับ กรณีสวรรคต

     “บันทึกส่วนตัว” ของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร ฉบับนี้บอกเล่าถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับการชันสูตรพระบรมศพตามที่ประสบมาด้วยตนเองในขณะนั้น ด้วยหวังว่าข้อมูลต่างๆที่ท่านมีอยู่จะเป็น “หลักฐานทางประวัติศาสตร์” และ “ความรู้ด้านการแพทย์” สืบไปในภายหน้า แต่เดิมท่านตั้งความประสงค์ให้ตีพิมพ์บันทึกเล่มนี้เมื่อท่านถึงแก่กรรมแล้วแต่เมื่อมีผู้มาขออนุญาตจัดพิมพ์โดยให้เหตุผลว่าเพื่อ “แก้ไขความเข้าใจผิด” เกี่ยวกับกรณีสวรรคตที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในเวลานั้น ท่านจึงอนุญาตเพราะท่านเองเห็นว่าในจำนวนบทความและหนังสือบางส่วนก็มีการนำเสนอ “เกินข้อเท็จจริง” อยู่ด้วย
  เป็นเวลานานกว่า 25 ปีแล้วนับแต่บันทึกฉบับนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกแต่ความทรงคุณค่าในการเป็น “หลักฐานทางประวัติศาตร์” และแหล่งความรู้ด้าน “แพทย์ศาสตร์” ก็ยังคงยืนยงอยู่อย่างท้าทายกาลเวลา และความค่าแก่การศึกษาสำหรับอนุชนรุ่นหลังต่อไปในอนาคต
โดย: ศ.นพ.สุด แสงวิเชียร
หมวด: สารคดีประวัติศาสตร์
ปกอ่อน/ 292 หน้า 
สำนักพิมพ์: กรีน-ปัญญาญาณ
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2551
ขนาด: กว้าง 15.5 ซ.ม. ยาว 24.5 ซ.ม. 
สภาพ: ดี