หนังสือเก่า lungkitti.com

พระสุพรรณกัลยาจากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 020004

รายละเอียดสินค้า พระสุพรรณกัลยาจากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์

      หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงมุ่งนำเสนอเรื่องพระสุพรรณกัลยาทั้งในด้านต้นราก ความเป็นมาของตำนานและความสำคัญของพระองค์ในบริบทประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – พม่า แต่ยังได้พยายามอย่างยิ่งที่จะตีแผ่ข้อมูลด้านพม่าที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อทำวิจัยทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมเพื่อขยายมิติมุมมองแก่ผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ของยุคสงครามข้ามภูมิภาคไทย - พม่า พร้อมกันไป
โดย:   อาจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
หมวด:  หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน / 146 หน้า 
จัดพิมพ์: บริษัทประชาช่าง          
พิมพ์ครั้งที่:    2
ปีที่พิมพ์:    2542
ขนาด: กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้