lungkitti.com หนังสือเก่า

คู่มือยาสมุนไพร / พ.ต.อ.ชลอ อุทกภาชน์

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ(05) : ตำราแพทย์ไทย/พืชสมุนไพร
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ตำราแพทย์ไทย -สมุนไพร -คัมภีร์/ตำรา -พระคาถา
  • รหัสสินค้า : 019856

รายละเอียดสินค้า คู่มือยาสมุนไพร / พ.ต.อ.ชลอ อุทกภาชน์

  คู่มือยาสมุนไพร และโรคประเทศเขตร้อน และวิธีบำบัดรักษา เรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องลึกลับของวิชาเวชศาสตร์และเภสัชศาสตร์ของจีนโบราณนั้น ส่วนมากเจ้าของตำรับจะหวงแหนพยายามปกเปิดอย่างยิ่ง แต่ผู้เขียนได้พยายามสืบเสาะแสวงหาและนำมาเปิดเผยแก่ประชาชนจนได้ และก่อนที่จะนำมาเปิดเผย ส่วนมากผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาทดลองกับคนไข้ และได้เห็นผลแน่นนอนแล้ว จึงนำออกมาเผลแพร่แก่ประชาชน ผู้เขียนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำรับวิชาเวชศาสตร์และเภสัชศาสตร์ในตำราเรื่องนี้นอกจากเป็นประโยชน์แก่แพทย์โบราณ แพทย์ตำบลทั่วราชอาณาจักรแล้วยังจะเป็นข้อมูลที่จะจูงใจให้วงการแพทย์แผนปัจจุบันนำไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ
โดย : พ.ต.อ.ชลอ อุทกภาชน์
หมวด : ตำราแพทย์ไทย/พืชสมุนไพร 
ปกแข็ง / 151 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ แพร่พิทยา
พิมพ์ครั้งที่ : 4  
ปีที่พิมพ์ : 2522
ขนาด : กว้าง ซ.ม. ยาว ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้