หนังสือเก่า lungkitti.com

ประเพณีไทย ฉบับพระมหาราชครู ฯ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(13) :หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 019836

รายละเอียดสินค้า ประเพณีไทย ฉบับพระมหาราชครู ฯ

  หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบกันมา มีพิธีต่างๆ ที่บุคคลแต่ละครอบครัวจะพึงปฏิบัติ ตลอดถึงพระราชพิธี รวมทั้งคติเก่าแก่ที่นิยมนับถือกันมาอย่างละเอียดครบถ้วน ทั้งในด้านพิธีการ ในทางปฏิบัติ และในด้านเหตุผล บางเรื่องก็ได้ยกเอาประวัติหรือตำนานมาประกอบด้วย นับเป็นคู่มือในการประกอบพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีทุกฝ่าย คือ เจ้าของพิธี พระสงฆ์ และพราหมณ์ จะสามารถปฏิบัติในพิธีนั้นๆ ได้ถูกต้อง 
โดย: อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ 
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกแข็ง / 872 หน้า 
สำนักพิมพ์: ประจักษ์การพิมพ์ 
ปีที่พิมพ์: 2512
ขนาด: กว้าง 14 ซม. ยาว 19 ซม. 
สภาพ: พอใช้ / รูปเล่มเดิม / มีลายเซ็นของเจ้าของเดิม 
 
/* Products stats */