หนังสือเก่า lungkitti.com

100 เครื่องคาวหวาน / อาจารย์เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(08) :คู่มือแม่บ้าน - ตำราอาหาร
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : แม่บ้าน - ตำราอาหาร - งานฝีมือ
  • รหัสสินค้า : 019694

รายละเอียดสินค้า 100 เครื่องคาวหวาน / อาจารย์เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์

 
  ตำราอาหารไทย ร้อนเรื่องเครื่องคาว – หวาน เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทย โดยเฉพาะอาหารไทยกำลังเป็นที่นิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก ผู้เขียนได้จัดรายการอาหารให้ใช้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นอาหารของภาคใดมาคิดประยุกต์ ทั้งตัวชื่อเพื่อความเหมาะสม แต่ยังยึดแนวโบราณที่ท่านทำขึ้นไว้ ในตำราอาหารไทยเล่มนี้ผู้เขียนได้เน้นรสอาหาร การจัดแต่งในสวยงาม ชวนรับประทานอันเป็นเครื่องชี้ให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของไทยนั้น มีความละเมียดละไมในการประกอบอาหาร 
โดย: อาจารย์เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์
หมวด: คู่มือแม่บ้าน - ตำราอาหาร
ปกแข็ง / 211 หน้า 
จัดพิมพ์: บริษัท ศรีสยามการพิมพ์
ปีที่พิมพ์: 2544
ขนาด: กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ: ดี
 
/* Products stats */