lungkitti.com หนังสือเก่า

วารสาร เมืองโบราณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 / เมษายน – มิถุนายน 2533


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(13) :หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 019674

รายละเอียดสินค้า วารสาร เมืองโบราณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 / เมษายน – มิถุนายน 2533

       วารสาร เมืองโบราณ วารสารวิชาการรายสามเดือน เพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย ด้วยจิตสำนึก และความภาคภูมิใจ.. มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่จิตรกรรมฝาผนัง โบราณสถาน ประติมากรรม ไปจนถึงเภสัชวิทยาโบราณ งานช่างพื้นบ้าน การแปลความศิลาจารึก การวิจารณ์หนังสือ และรายงานข่าวทั่วๆ ไป นำเสนอโดยสำนวนภาษาที่ง่าย เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และแม้แต่ผู้สนใจเรื่องราวทั่วๆไป
คอลัมน์ในเล่ม
- ราชบุรี : เมืองท่าที่ถูกลืม
- แหล่งโบราณคดีในจังหวัดราชบุรี
- ตามรอบอดีต จากเจดีย์สามองค์ถึงคูบัว
- เทวรูปพระศิวะ : ประติมากรรมศิลาพบใหม่ ณ ปราสาทเมืองต่ำ
- จิตรกรรมฝาผนังวัดหลวงราชสัณฐาน จังหวัดพะเยา
- ฯลฯ
โดย: ประไพ วิริยะพันธุ์ 
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน/ 146 หน้า 
สำนักพิมพ์: เมืองโบราณ
ปีที่พิมพ์: 2533
ขนาด: กว้าง 21 ซม. ยาว 28.5 ซม. 
สภาพ: พอใช้