หนังสือเก่า lungkitti.com

ศิลปะไทยร่วมสมัย THAI CONTEMPORARY

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(04):ศิลปะ - ประติมากรรม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 019635

รายละเอียดสินค้า ศิลปะไทยร่วมสมัย THAI CONTEMPORARY

 
  หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติชีวิต ผลงานศิลปะ ผลงานปฏิมากรรมศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ซึ่งสร้างสรรค์โดย "อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์" ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ.2554 ซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่สั่งสมบนเส้นทางศิลปะไทยร่วมสมัยอันยาวนาน และยังถือเป็นตัวอย่างของคนทำงานศิลปะที่มีความพากเพียรต่อการสร้างสรรค์ผลงานแนวพุทธศิลป์ เพื่อถวายพุทธบูชาแก่พระพุทธศาสนาที่ "วัดพุทธปทีป" และ "วัดร่องขุน" ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับเยาวชน ศิลปิน และผู้รักในงานศิลปะ ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของงานศิลปะไทยร่วมสมัย ให้ได้เข้าใจถึง "แก่นแท้" ทางศิลปะต่อไป! (ภาษาไทย – อังกฤษ)
โดย:หัสภพ ตั้งมหาเมฆ (ภาษาไทย),มานิตา ศรีสิตานนท์ (ภาษาอังกฤษ) 
หมวด:ศิลปะ - ประติมากรรม
ปกแข็ง / 248 หน้า(มีกล่องใส่)
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ อมรินทร์
ปีที่พิมพ์: 2556
ขนาด: กว้าง 25.5 ซ.ม.ยาว 30.5 ซ.ม. 
สภาพ:ดี