lungkitti.com หนังสือเก่า

พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและกระบวนการพยุหยาตราเสด็จพระราชดำเนินพระพุทธบาท


฿650.00
หมวดหนังสือ(13): หนังสือเพื่อการค้นคว้า  
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 019488

รายละเอียดสินค้า พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและกระบวนการพยุหยาตราเสด็จพระราชดำเนินพระพุทธบาท

       สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อวัดพระพุทธบาทเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ จึงถือว่าพระองค์ทรงเป็น “พระปฐมบรมอัครศาสนูปถัมภกพระพุทธบาท” สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาโดยสางรากฐานขนบธรรมเนียบประเพณี อันเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้เป็นแบบอย่าง ให้อนุชนรุ่นทั้งหลายได้ทราบ  เพื่อมีจิตหวงแหนในความเป็นไทย รักวัฒนธรรมไทย 
โดย:   บุญเลิศ เสนานนท์ และ นิยะดา ทาสุคนธ์
หมวด:  หนังสือเพื่อการค้นคว้า  
ปกอ่อน / 160 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  ศรีอนันตการพิมพ์     
พิมพ์ครั้งที่:    1
ปีที่พิมพ์:    2539
ขนาด: กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 25 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / หนังสือโดนน้ำเล็กน้อย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและกระบวนการพยุหยาตราเสด็จพระราชดำเนินพระพุทธบาท