หนังสือเก่า lungkitti.com

บวรธรรมบพิตร

฿350.00
หมวดหนังสือ: ธรรมานุสรณ์
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ธรรมานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 019059

รายละเอียดสินค้า บวรธรรมบพิตร

  พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดพิมพ์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
 เพื่อประกาศพระเกียรติคุณให้ปรากฏแพร่หลาย เทิดทูนพระเมตตาธรรมให้ประทับไว้ในจิตใจของปวงชน แสดงพระปฏิปทาและพระจริยวัตรอันงดงามให้เป็นแบบอย่างอันดีแก่อนุชนผู้มาภายหลัง และเพื่อเป็นเครื่องบำรุงศรัทธาและเสริมสร้างปสาทะในบวรพุทธศาสนาของสาธุชนยทั่วไป.
โดย: สมเด็จพระวันรัต (ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร) 
หมวด: ธรรมานุสรณ์  
ปกอ่อน/ 367 หน้า
จัดพิมพ์: มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพ์ครั้งที่: -  
ปีที่พิมพ์: 2558
ขนาด: กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้