หนังสือเก่า lungkitti.com

ครูเคล้า คชาฉัตร ครูของรัฐบุรุษ / ถนอม ขุนเพ็ชร์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ชีวประวัติ - บุคคลสำคัญ
  • รหัสสินค้า : 018930

รายละเอียดสินค้า ครูเคล้า คชาฉัตร ครูของรัฐบุรุษ / ถนอม ขุนเพ็ชร์

  ครูร้อยปีแห่ง "มหาวชิราวุธ" ผู้สร้างคนด้วยสมการ "play&Learn" 
  ผู้ที่เป็นครูจะต้องถือเป็นหน้าที่อันดับแรกที่จะต้องให้การศึกษา 
- คือสั่งสอนอบรมอนุชนให้ได้ผลแท้จริงทั้งในด้านวิชาความรู้ ทั้งในด้านจิตใจและความประพฤติทั้งต้องคิดว่างานที่แต่ละคนกำลังทำอยู่นี้คือความเป็น ความตายของประเทศเพราะอนุชนที่มีความรู้ มีความดี เท่านั้น ที่จะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้
  ครูมีสองแบบ คือ “ครูอาชีพ” และ “อาชีพครู”
- “อาชีพครู” คือใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาเป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพไม่ได้เป็นครูด้วยความสมัคใจ
- “ครูอาชีพ” คือครูที่เป็นครูเพราะใจรัก เป็นครูด้วยจิตวิญญาณ มีความเป็นครูทุกลมหายใจ
โดย: ถนอม ขุนเพ็ชร
หมวด: ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
ปกอ่อน / 251 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ บริษัท
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2549
ขนาด: กว้าง 20.8 ซ.ม. ยาว 14.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ 
/* Products stats */