lungkitti.com หนังสือเก่า

นักเขียน (ฉบับที่ 4)


฿80.00
หมวดหนังสือ: รวมนักเขียนอื่น ๆ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : รวมนักเขียนอื่น ๆ
  • รหัสสินค้า : 018899

รายละเอียดสินค้า นักเขียน (ฉบับที่ 4)

       หนังสือ “นักเขียน” เล่มนี้ ขอแสดงความยินดีต่อ คำพูน บุญทวี  ซีไรต์คนแรกของไทยและศิลปินแห่งชาติ (สาขาวรรณศิลป์) คนล่าสุด พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุสราญรมย์ และข้อเขียนของ สัจภูมิ ลออ  บทสัมภาษณ์ คำสิงห์ ศรีนอก ศิลปินแห่งชาติ (สาขาวรรณศิลป์) ปี 2535  รวมทั้งความรู้สึกที่มีต่อ “พนมเทียน” ศิลปินแห่งชาติ (สาขาวรรณกรรม) ปี 2540 ใน “พนมเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก” จากใจจริงของ นภาภรณ์  เจริญพันธุวงศ์
โดย: ประภุสสร เสวิกุล(บรรณาธิการ)
หมวด: รวมนักเขียน 
ปกอ่อน/ 132 หน้า  
จัดพิมพ์โดย: สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  
พิมพ์ครั้งที่:  -  
ปีที่พิมพ์: -  
ขนาด: กว้าง 14.2 ซ.ม. ยาว 21.8 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้