หนังสือเก่า lungkitti.com

เมืองโบราณ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 - 4 / มกราคม - ธันวาคม 2538


SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 018866

รายละเอียดสินค้า เมืองโบราณ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 - 4 / มกราคม - ธันวาคม 2538

       วารสาร เมืองโบราณ วารสารวิชาการรายสามเดือน เพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย ด้วยจิตสำนึก และความภาคภูมิใจ.. มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่จิตรกรรมฝาผนัง โบราณสถาน ประติมากรรม ไปจนถึงเภสัชวิทยาโบราณ งานช่างพื้นบ้าน การแปลความศิลาจารึก การวิจารณ์หนังสือ และรายงานข่าวทั่วๆ ไป นำเสนอโดยสำนวนภาษาที่ง่าย เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และแม้แต่ผู้สนใจเรื่องราวทั่วๆไป
คอลัมน์ในเล่ม 
- ประติมากรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสของไทย / วิไลรัตน์ ยังรอด 
- ซุ้มประตูทรงยอดปราสาทในสมัยรัตนโกสินทร์ / ฉัตรแก้ว สิมารักษ์
- จิตรกรรมสมุดข่อยเรื่องมหาชาติ วัดโขดทิมธาราม จังหวัดระยอง / น. ณ ปากน้ำ
- แนวความคิดในการอนุรักษ์โบราณสถาน ในศตวรรษที่ 19 ของอังกฤษ / สมชาติ  จึงสิริอารักษ์
- การพัฒนาบริเวณในเขตเมืองเก่า / ประสงค์ เอี่ยมอนันต์
- วินิฉัยพระเครื่องตระกูลวัดบ้านกร่าง : ใครสร้าง ?.. / มนัส โอภากุล
- โบราณคดีสามแบบ / ศรัณย์ ทองปาน
- ....ฯลฯ....
โดย: ประไพ วิริยะพันธุ์ 
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน/ 388 หน้า (ฉบับรวม 1 ปี)
สำนักพิมพ์: เมืองโบราณ
ปีที่พิมพ์: 2538
ขนาด: กว้าง 21.5 ซม. ยาว 28.5 ซม. 
สภาพ: พอใช้