lungkitti.com หนังสือเก่า

มณีพลอยร้อยแสง / รวมพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


฿2500.00
หมวดหนังสือ(01) : พระราชนิพนธ์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชนิพนธ์ - พระนิพนธ์
  • รหัสสินค้า : 018851

รายละเอียดสินค้า มณีพลอยร้อยแสง / รวมพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเรียงร้อยพลอยมณีพระสหายจากคณะอักษรศาสตร์ รุ่นที่ ๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสงค์จะถวาย "ของขวัญ" ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ จึงรวบรวมบทพระราชนิพนธ์มาเรียงร้อยไว้อย่างหลากหลาย เป็นพวงมาลาแห่งมณีพลอยอันวิจิตร มาร้อยแสงแห่งความงามและคุณค่า ประดับโลกอักษรศาสตร์ไทยคณะผู้จัดทำ กล่าวว่าสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ทรงเป็นนักอักษรศาสตร์ ผู้เป็นทั้งปราชญ์และกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระราชนิพนธ์หลากหลายที่มารวมอยู่ใน "มณีพลอยร้อยแสง" เป็นเครื่องยืนยันชี้ชัดว่า ทรงเป็นนักมนุษยศาสตร์ผู้สามารถ นำคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์มาเป็นหลักประโยชน์ในการประกอบกิจทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาชนบท หรือการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม ฯลฯ
  "มณีพลอยร้อยแสง" จึงเปรียบประดุจพวงมาลาแห่งความปีติชื่นชม และความจงรักภักดีทั้งมวล น้อมถวายเป็นสักการบูชา แด่องค์ "รัตนะแห่งเทพ" ของแผ่นดินสยาม ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้
สารบัญ
- กลั่นแสงกลอนกานท์
- ร้อยกรอง ๓๙ บท
- อวยพรวันเกิด ๑๓ เรื่อง
- อวยพรวันวิสาขบูชา ๔ เรื่อง
- อวยพรวันปีใหม่ ๖ เรื่อง
- สักวากลอนสด ๔ เรื่อง
- เสียงพิณเสียงเลื่อน เสียงเอื้อนเสียงขับ ๓๘ เรื่อง
- เรียงร้อยถ้อยดนตรี ๘ เรื่อง
- ชวนคิดพิจิตรภาษา ๔ เรื่อง 
- นานาโวหาร ๗ เรื่อง
- คำขานไพรัช ๖ เรื่อง 
- สมบัติภูมิปัญญา ๙ เรื่อง 
- ธาราความคิด ๘ เรื่อง
- นิทิศบรรณา ๑๙ เรื่อง
- สาราจากใจ การ์ตูนฝีพระหัตถ์
- มาลัยปกิณกะ ๙ เรื่อง
โดย: พระสหายจากคณะอักษรศาสตร์ รุ่นที่ ๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หมวด: พระราชนิพนธ์
ปกแข็ง / กว่า 671 หน้า (มีแจ็ตเก็ต)
สำนักพิมพ์: เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊)
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2533
ขนาด: กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / ปกหน้ามุมล่างมีคราบเหลืองเล็กน้อยไม่ถึงด้านใน / ตัวเล่มแข็งแรง