หนังสือเก่า lungkitti.com

พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์ - พระบรมวงศานุวงศ์
  • รหัสสินค้า : 018828

รายละเอียดสินค้า พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

  “เมรุ” มีที่มาจากชื่อเขาพระเมรุราชหรือเขาพระสุเมรุ ซึ่งตั้งอยู่กลางจักรวาลตามคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธสังคมไทยถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ มีฐานะสูงกว่าสามัญชน เมื่อสวรรคตจึงต้องมีสถานที่สำหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพให้ใหญ่โตและงดงาม เมรุสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูง เรียกว่า พระเมรุมาศ สวนเมรุสำหรับพระบรมวงศ์อื่น ๆ เรียกว่า พระเมรุ 
  ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งให้ประกาศหมายกำหนดการ พระราชพิธีออกพระเมรุ พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2528 ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้บริษัท บุญรอดบริวเวรี่ จำกัด ได้จัดพิมพ์หนังสือ เรื่องพระเมรุมาศ พระเมรุ และ เมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อสมทบกับหนังสือที่จะจัดพิมพ์พระราชทานในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพรพรรณี ซึ่งหนังสือเรื่องนี้มีเนื้อความเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางประเพณีอันสูงส่งของชาติไทย เหมาะแก่การจัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ 
โดย: ศาสตราจารย์ น.อ.สมภพ ภิรมย์ ร.น. ราชบัณฑิต
หมวด: สารคดีประวัติศาสตร์ 
ปกอ่อน/ 495 หน้า 
พิมพ์ที่: อมรินทร์การพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีที่พิมพ์: 2528
ขนาด: กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ: ดี