หนังสือเก่า lungkitti.com

มหกรรมประติมากรรม’ 93 ร้อยประติมากรรม ร้อยปีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: สถาปัตยกรรม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 018728

รายละเอียดสินค้า มหกรรมประติมากรรม’ 93 ร้อยประติมากรรม ร้อยปีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

  ธนาคารไทยพาณิชย์ สมาคมประติมากร กรมศิลปากร สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมประติมากรรม’ 93 ร้อยประติมากรรม ร้อยปีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” ซึ่งเป็นงานแสดงผลงานประติมากรรมจากประติมากรที่มีเชื่อเสียงทั่วประเทศ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศิลปะร่วมสมัยด้านประติมากรรมของไทย ที่มีแนวทางมาจากการปลูกฝังและวางรากฐานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่งานศิลปะด้านประติมากรรมให้เป็นที่แพร่หลายต่อสาธารณชน.
โดย: ธนาคารไทยพาณิชย์, สมาคมประติมากรไทย, กรมศิลปากร, สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
หมวด: ศิลปกรรม - ประติมากรรม
ปกอ่อน /136 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จำกัด
พิมพ์ครั้งที่: -  
ปีที่พิมพ์: 2529 
ขนาด: กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้