lungkitti.com หนังสือเก่า

จิตรกรรมฝาผนังธนบุรี

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ: อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
  • รหัสสินค้า : 018595

รายละเอียดสินค้า จิตรกรรมฝาผนังธนบุรี

  สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม จัดพิมพ์สมุดภาพจิตรกรรมฝาผนังธนบุรีขึ้นเนื่องในวาระมหามงคลคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เวียนมาบรรจบครบ 4 รอบในวันที่ 12 สิงหาคม 2523
  ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดนายโรงและวัดภาวนาภิรตาราม ในคลองบางกอกน้อยฝั่งธนบุรี ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดนายโรง เป็นจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 – 4 เรื่องราวที่เขียนเป็นเรื่องชาดกในทศชาติ ด้านหลังพระประธานเป็นภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับนรก สวรรค์ ด้านหน้าพระประธานเป็นภาพมารผจญ ส่วนจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดภาวนาฯ เป็นจิตรกรรม สมัยรัชกาลที่ 5 – 6 เรื่องราวที่เขียนเป็นเรื่องทศชาติในชาดกกับรูปเปรียบเทียบคำพังเพยต่างๆ และภาพเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของชาวบ้านริมคลองในสมัยก่อน
โดย : สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หมวด : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
ปกแข็ง/ 100 หน้า 
จัดพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์การพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2523 
ขนาด : กว้าง ซ.ม. ยาว ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้