lungkitti.com หนังสือเก่า

ปราสาทพนมรุ้ง


SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 018263

รายละเอียดสินค้า ปราสาทพนมรุ้ง

        จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2531
สารบัญ
- ภูมิหลังของอีสาน / พิสิฐ เจริญวงศ์
- ปราสาท / จรรยา มาณะวิท – อัจฉรา แข็งสาริกิจ
- เทพเจ้า / จรรยา มาณะวิท
- ประวัติศาสตร์จากจารึก / อมรม ศรีสุชาติ
- จากวันนั้นถึงวันนี้
หมวด:  หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน / 104 หน้า 
จัดพิมพ์: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์:    2531
ขนาด: กว้าง 21  ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้