หนังสือเก่า lungkitti.com

สารบาญกฎหมาย พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2497


฿200.00
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 018075

รายละเอียดสินค้า สารบาญกฎหมาย พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2497

  สารบาญกฎหมายพุทธศักราช 2495 ถึง 2497 รวบรวมจากราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา ประจำปีพุทธศักราชนั้นๆ เรียงชื่อกฎหมายตามตัวอักษรกฎหมายยางฉบับได้รวบรวมไว้หลายตัวอักษร เช่น พระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงภัยไข้เจ็บ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2496 ออกโดยอาศัยมาตรา 42 (2) แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 ได้ทำไว้ที่อักษร บ. เรื่อง “บำเหน็จบำนาจ” และอักษร ท. เรื่อง “ท้องที่กันดาร” ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกแก่การค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว..
โดย: กระทรวงยุติธรรม
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน / 170 หน้า
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ ศรีวิกรมาฑิตย์
ปีที่พิมพ์: 2499
ขนาด: กว้าง ซ.ม. ยาว ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / มีลายเซ็นของเจ้าของเดิม / มีคราบเหลือง