lungkitti.com หนังสือเก่า

มหาขันธกวรรณนา


SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หลักธรรม
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศาสนา-หลักธรรม-ปาฏิหาริย์
  • รหัสสินค้า : 018007

รายละเอียดสินค้า มหาขันธกวรรณนา

 
หนังสือมหาขันธกวรรณนานี้ เมื่อรัตนโกสินทรศก 120 พระราชโมพีเจ้าคณะมณฑลอุดรเมื่อยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระนิกรมมุนีวัดบพิตรพิมุขได้เป็นผู้รวบรวมพิมพ์เป็นครั้งแรก หนังสือนี้ได้รับความนิยมและเชื่อถือของพระเถรานุเถระ ตลอดจนภิกษุสามเณรเป็นอันมาก
          อธิบายพระวินัยโดยละเอียดพิสดาร พร้อมทั้งอาคตสถานเหมาะแก่พระเถรานุเถระ ตลอดจนพระภิกษุสามเณร ผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
โดย:   พระนิกรมมุนี (น่วม) วัดบพิตรพิมุข
หมวด:  หลักธรรม
ปกแข็ง /  หน้า (มีแจ็ตเก็ต)
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  บริษัท    
ปีที่พิมพ์:    2525
ขนาด: กว้าง 15 ซ.ม. ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / รูปเล่มเดิม