lungkitti.com หนังสือเก่า

สืบสานวัฒนธรรมไทย


฿200.00
หมวดหนังสือ: ศิลปะ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 017961

รายละเอียดสินค้า สืบสานวัฒนธรรมไทย

       มูลนิธิยุวพัฒน์ ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “วัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานความเป็นไท” เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2537 เพื่อเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและส่งเสริมจินตนาการที่เปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิของเด็กและเยาวชน
หมวด: ศิลปะ 
ปกแข็ง  / 71 หน้า 
จัดพิมพ์: โรงพิมพ์กรุงเทพ    
ปีที่พิมพ์:    2537
ขนาด: กว้าง 25.5 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / มีคราบเหลือง