lungkitti.com หนังสือเก่า

ดั่งดวงแก้วส่องฟ้าสาธารณสุข


฿50.00
หมวดหนังสือ: พระราชวงศ์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์ - พระบรมวงศานุวงศ์
  • รหัสสินค้า : 017711

รายละเอียดสินค้า ดั่งดวงแก้วส่องฟ้าสาธารณสุข

 
          ในวาระที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคินทร์ สิ้นพระชรม์ 2 มกราคม พ.ศ. 2551 จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “ดั่งดวงแก้วส่องฟ้าสาธารณสุข” เพื่อเป็นพระอนุสรณ์ แด่พระองค์ท่าน และเผยแพร่ให้ปรชาชน ได้รับทรงพระกรณียกิจด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสารธารณสุขเพื่อร่วมกันสืบสานพระปณิธาน และพระกรณียกิจของพระองค์ท่านสืบไป
หมวด: พระราชวงศ์  
ปกอ่อน / 64 หน้า 
พิมพ์ครั้งที่: 1   
ปีที่พิมพ์:    2551
ขนาด: กว้าง 14.5 ซ.ม. ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้