หนังสือเก่า lungkitti.com

มรดกวัฒนธรรมบ้านเชียง

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 017524

รายละเอียดสินค้า มรดกวัฒนธรรมบ้านเชียง

  วัฒนธรรมบ้านเชียง เป็นวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ปรากฎขึ้นเมื่อราว 5,600 ปีมาแล้ว และเป็นวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ และศิลปวิทยาการสืบเนื่องต่อมานับพันปี แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จึงนับเป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
  จากแหล่งโบราณคดีหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมเดียวกันกับบ้านเชียง โบราณวัตถุดังกล่าวปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่าง ๆ ของกรมศิลปากร คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
โดย: กรมศิลปากร 
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน/ 240หน้า 
จัดพิมพ์: บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำกัด
พิมพ์ครั้งที่: 1 (2,500 เล่ม)  
ปีที่พิมพ์: 2534  
ขนาด: กว้าง 20.7 ซ.ม. ยาว 28.5 ซ.ม. 
สภาพ: ดี
 
/* Products stats */