lungkitti.com หนังสือเก่า

วิธีสร้างจิตใจให้เจริญงาม / เดล คาร์เนกี


SOLD OUT
หมวดหนังสือ : จิตวิทยา - ปรัชญา
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : จิตวิทยา - ปรัชญา -บทกวี
  • รหัสสินค้า : 017256

รายละเอียดสินค้า วิธีสร้างจิตใจให้เจริญงาม / เดล คาร์เนกี

     หนังสือ “วิธีสร้างจิตใจให้เจริญงาม” เล่มนี้ เต็มไปด้วยสาระและปรัชญาในด้านสร้างจิตใจให้เจริญงาม ผู้เป็นผู้ใหญ่ด้วยจิตใจเจริญงามย่อมเป็นบุคคลที่สังคมปรารถนาและชีวิตก้าวหน้าด้วยดี แม้แต่อยู่ในวัยชราก็รู้จักทำตนให้เป็นประโยชน์และดูแลชีวิตให้ห้อมล้อมอยู่ด้วยความสุขสันโดษ
  หนังสือเล่มนี้จะชี้ทางให้ท่านบรรลุฐานะผู้มีจิตใจเจริญงาม เช่นรู้จักรับผิดชอบ เปลี่ยนลูกตุ้มถ่วงชีวิตให้เป็นกำไรแก่ชีวิต เอาชนะต่ออุปสรรคทุกชนิด ไม่ยอมหมดศรัทธาในตัวเอง แม้จะเกิดอะไรขึ้น ฯลฯ ถ้าท่านปฏิบัติได้ตามปรัชญา และ หลักการของหนังสือเล่มนี้ ย่อมหมายถึงว่าโลกใหม่ทั้งโลกจะเปิดกว้างสำหรับท่านประจำทุกวัน
จากสารบัญ
ตอนที่ 1 ก้าวแรกไปสู่จิตใจเจริญงาม-ความรับผิดชอบ
ตอนที่ 2 การปฏิบัติโดยไม่ลังเลสำหรับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งกายและใจ
ตอนที่ 3 หลักสำคัญสามประการสำหรับสร้างจิตใจให้เจริญงาม
ตอนที่ 4 การสมรสสำหรับผู้เติบโตทั้งกายและใจ
ตอนที่ 5 จิตใจเจริญงามและการผูกมิตร
ตอนที่ 6 ท่านอายุเท่าใด?
ตอนที่ 7 ความเจริญงามแห่งจิตใจ
โดย: นาง เดล คาร์เนกี
แปลโดย: อาษา ขอจิตต์เมตต์
หมวด:  จิตวิทยา
ปกแข็ง / 556 หน้า (มีแจ็ตเก็ต)
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ ขอจิตตํเมตตํ   
ปีที่พิมพ์:    2501
ขนาด: กว้าง 13.5 ซ.ม. ยาว 18 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / กระดาษเหลือง / รองกระดาษเสริมใบหุ้มปก