หนังสือเก่า lungkitti.com

เทคนิคการวาดเขียน DRAWING TECHNIQUES / โกศล พิณกุล

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ศิลปกรรม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 017226

รายละเอียดสินค้า เทคนิคการวาดเขียน DRAWING TECHNIQUES / โกศล พิณกุล

       ถ้าเป้าหมายของการถ่ายทอดรูปแบบ จะโดยใช่สื่อวัสดุอะไรก็ตามที เน้นที่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตา มือ สมอง เวลา และอกาสที่เอื้ออำนวยสำหรับแต่ละคนแล้วละก็ หนังสือรูปนำเสนอแนะกิจกรรม การวาดเขียน หรือ Drawing ที่อาจารย์โกศล พิณกุล เรียบเรียงขึ้นเล่มนี้ สามารถสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
โดย:   โกศล พิณกุล
หมวด: ศิลปะ 
ปกอ่อน / 154 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์
พิมพ์ครั้งที่:    1
ปีที่พิมพ์:    2541
ขนาด: กว้าง 17 ซ.ม. ยาว 24.5 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / มีลายเซ็นของเจ้าของเดิม