lungkitti.com หนังสือเก่า

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี


฿1200.00
หมวดหนังสือ: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ  
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 017153

รายละเอียดสินค้า ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

 
 
  เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ซึ่งพระองค์ได้ครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด ที่ยังมิเคยมีมาในประวัติศาสตร์ชาติไทย
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชดำริริเริ่มโครงการน้อยใหญ่ มากกว่า 2000 โครงการ เพื่อช่วยแก้ปัญหาของประชาชนในด้านอาชีพ กระจายไปตามท้องถิ่นต่างๆทั่วทุกภาค ทรงอุทิศเวลา และพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรนื้องถิ่นทุรกันดารโดยมิได้ทรงคำนึงถึงความเหนื่อยยาก จนกระทั่งนานาประเทศพากันแซ่ซ้องสดุดีว่า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐที่มีความรักอันยิ่งใหญ่ให้แก่ประชาชน
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ได้นำพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ มงลงตีพิมพ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเฉลิมฉลองปี “กาญจนาภิเษก” อันยิ่งใหญ่
หมวด: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
ปกแข็ง / 420 หน้า 
จัดพิมพ์: นิตยสาร คอมมานโด
ปีที่พิมพ์: 2539
ขนาด: กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ: ดี