หนังสือเก่า lungkitti.com

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(06) : ศิลปกรรม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 017146

รายละเอียดสินค้า นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9

 
  ภายในเล่มรวบรวมผลงานศิลปินชื่อดังในสมัยรัชกาลที่ 9 มีผลงานของผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติ ครบทุกท่าน โดยมีผลงานจิตรกรรมของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อัครศิลปิน อาทิ 
อ.เฟื้อ หริพิทักษ์, อ.ดำรง วงศ์อุราช, อ.ประกิต บัวบุศ, อ.สวัสดิ์ ตันติสุข, อ.ถวัลย์ ดัชนี, อ.จักรพันธ์ โปษยกฤต, อ.ทวี นันทขว้าง, อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, อ. ประหยัด พงษ์ดำ, อ.ปรีชา เถาทอง และอีกมากมายหลายท่าน
หมวด(06) : ศิลปกรรม
ปกอ่อน / 600 หน้า 
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: -
ขนาด: กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 24 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้