หนังสือเก่า lungkitti.com

สมุดภาพวิธีจัดดอกไม้แบบง่าย ๆ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: คู่มือแม่บ้าน
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : แม่บ้าน - ตำราอาหาร - งานฝีมือ
  • รหัสสินค้า : 017136

รายละเอียดสินค้า สมุดภาพวิธีจัดดอกไม้แบบง่าย ๆ

 
 
          ภาพทั้งหมด ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ เป็นภาพดอกไม้ที่จัดไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา เป็นศิลปะแห่งการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นโดยแท้ แต่ละภาพแต่ละแบบสำเร็จจากฝีมือของครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศิลปแบบนี้โดยเฉพาะทั้งสิ้น
ถ้าท่านรู้จักว๊ะสังเกต รู้จักวิธีเปรียบเทียบ ท่านก็จะมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะแบบนี้ หมายความว่าท่านสามารถจัดดอกไม้ตามศิลปะของญี่ปุ่นได้
โดย:   อาหลี แห่งเซี่ยงไฮ้
หมวด:  คู่มือแม่บ้าน
ปกแข็ง  / 123 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  เกษมบรรณกิจ
ปีที่พิมพ์:    2512
ขนาด: กว้าง  ซ.ม. ยาว  ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / รูปเล่มเดิม     
 
/* Products stats */