lungkitti.com หนังสือเก่า

พระราชบิดาแห่งการปฏิรูป

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ประวัติศาสตร์ - การเมือง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ - การเมือง
  • รหัสสินค้า : 016793

รายละเอียดสินค้า พระราชบิดาแห่งการปฏิรูป

  สาเหตุที่ทำให้เรียบเรียงเรื่อง “พระราชบิดาแห่งการปฏิรูป” นี้ขึ้นมา ก็เพราะหลังจากที่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติไทยในด้านต่างๆมาเป็นเวลาร่วม 30 ปี ทำให้ทราบเป็นอย่างดีว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แห่งพระราชวงศ์จักรี (พ.ศ. 2394-2411) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย เป็นผู้ทรงนำความเจริญในด้านต่างๆมาสู่ประเทศชาติและพสกนิกร และเป็นพระผู้ทรงนำรัฐนาวาไทยให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของบรรดาประเทศมหาอำนาจนักล่าอาณานิคม ถ้ามิใช้ด้วยพระปรีชาญาณอันชาญฉลาดของพระองค์แล้ว ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเราจะยืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ด้วยความเป็นไท หรือไม่
โดย: โอภาส เสวิกุล
หมวด: ประวัติศาสตร์ - การเมือง
ปกแข็ง / 596 หน้า (มีแจ็คเก็ท)
สำนักพิมพ์: แพร่พิทยา
ปีที่พิมพ์: 2513
ขนาด: กว้าง 15 ซ.ม. ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้